Geluk-Ik Kindercoaching

Geluk-ik staat voor gelukkig zijn zit van binnen, in je eigen ik. Tevreden zijn met jezelf, luisteren naar je eigen gevoel, je hart volgen en de dingen doen waar je blij en gelukkig van wordt.

Wanneer je ziet dat een kind zich niet gelukkig voelt raakt je dit als ouder. Het doet ook iets met jezelf en je bent niet altijd in staat om je kind te helpen. Aan het gedrag zie en merk je dat er iets aan de hand is met je kind. Geluk-Ik KinderCoaching reikt ouders en kind nieuwe vaardigheden, inzichten en mogelijkheden aan.

Coaching volgens thema's

Kindercoaching begint altijd met een intake gesprek. Het belangrijk om voldoende achtergrond informatie te hebben over het kind en haar of zijn leefomgeving. In een intake gesprek met u als ouders wordt gekeken welke thema’s de aandacht vragen, en waar u en uw kind hulp bij nodig hebben. Kindercoaching is een traject waarbij de ouders betrokken worden!

Hooggevoeligheid bij kinderen

Hooggevoelige kinderen zijn zeer kritisch t.o.v. zichzelf en kunnen daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Ze vragen zichzelf vaak af waarom dingen gebeuren en hebben meer tijd nodig om alles te verwerken en een plaats te geven.

U begrijpt dat dat niet altijd even makkelijk is en en dat er problemen in het gezin kunnen ontstaan t.g.v. een gedragsverandering van het kind. Een dergelijke onbalans in het gezin 'sluipt' er vaak in en is door de ouders zelf vaak moeilijk te herkennen of benoemen.

Via verschillende methodieken wordt uw kind weer bewust gemaakt van alle kwaliteiten en talenten die het in in zich heeft. Hierdoor ontdekt het kind dat hooggevoelig zijn een kracht is en krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. U zult merken dat ook de balans in het gezin hierdoor terugkeert.

Wilt u meer weten over Geluk-Ik Kindercoach?
Bel: 0646-078082

Sluit Menu